Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční v piatok 8.4. 2011 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

 1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
 3. Správa z Komisie starostlovosti o obyvateľov obce.
 4. Správa z Komisie životného prostredia.
 5. HANZA Slovakia, s.r.o. - plnenie zmlúv.
 6. Návrh na rekonštrukciu miestnych komunikácií
 7. Rímskokatol. cirkev - vyjadrenie k pozemku parc. č. 500/190
 8. Mimosúdne vyrovnanie pozemkov - M. Ondrisová - A. Žitňanská
 9. Podnet na sprejazdnenie Nadbrežnej ulice - V. Čavojský
 10. Ukončenie nájomnej zmluvy - A. Molnár
 11. Iné
 12. Interpelácie poslancov.
Dátum vloženia: 6. 4. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 4. 2011 0:00
Autor: Aleš Adamský