Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční v piatok 27.5. 2011 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

 1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
 3. Správa z Komisie starostlovosti o obyvateľov obce.
 4. Schválenie kontokorentného úveru.
 5. Rekonštrukcia ciest - informácia
 6. Kúpna zmluva CP REAL spol. s.r.o.
 7. L.E.R. Partners, s.r.o. - návrh zmeny územného plánu.
 8. Mária Ondrisová a Anna Žitňanská - opakovaná žiadosť o odstránenie majetku obce zo súkromného pozemku.
 9. Mária Myšková - žiadosť o vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou.
 10. Rímskokatolícka cirkev - žiadosť o príspevok na farnosť
 11. HANZA Slovakia, s.r.o. - informácia.
 12. Jana Trnovcová - žiadosť o jednorazový finančný príspevok.
 13. Zníženie koeficientu výpočtu platov starostov
 14. Iné.
 15. Interpelácie poslancov
Dátum vloženia: 21. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 5. 2011 0:00
Autor: Aleš Adamský