Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam IX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční v piatok 9.9. 2011 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

 1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
 3. Sťažnosť na stavbu a činnosť firmy MBL Trans s.r.o a MB Servis, s.r.o Moravany nad Váhom
 4. Žiadosť o finančný príspevok na opravu farskej budovy - strešnej krytiny - Farský úrad Moravany nad Váhom
 5. Žiadosť o zámenu pozemku - Ing. Eleonóra Rumaihová
 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Pavel Chrena
 7. ZO slov. zväzu telesne postihnutých - žiadosť o doplácanie rozdielu za obedy
 8. Žiadosť o jednorazový finančný príspevok - Magdaléna Danihelová
 9. Požiadavky na zmenu cestovných poriadkov prímestskej autobus. dopravy
 10. Iné.
 11. Interpelácie poslancov
 12.  
Dátum vloženia: 6. 9. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 9. 2011 0:00
Autor: Aleš Adamský