Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam X. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27.10. 2011 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

 1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
 3. Návrh VZN o určení školského obvodu
 4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava)
 5. Zmluva o podnájme objektu na umiestnenie reklam. panelu(SevenStudio)
 6. Návrh VZN o obmedzení hazardných hier na území obce Moravany n/V, predkladatel - posl. PaedDR. M. Kazík,PhD
 7. Žiadosť o odkúpenie parc.č.500/93 - Ján Forgáč
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Jozef Domin
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 12/54 - Anna Procházková
 10. Žiadosť o prenájom, resp. odpredaj pozemku - PhDr. Zuzana Šúlková
 11. Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť šport. klubu KAJAK
 12. Žiadosť o poskytnutie dotáciev oblasti športu - Oskar Nasaryk
 13. Iné.
 14. Interpelácie poslancov
Dátum vloženia: 26. 10. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 10. 2011 0:00
Autor: Aleš Adamský