Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam XII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční v piatok 3.2.2011 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

  1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
  3. Cesta Striebornica - rozpočet
  4. VZN č. 2/2012 o poskytovaní prepravnej služby, o výške a spôsobe určenia úhrady.
  5. Schválenie dotácií pre OTJ, Športový klub KAJAK, O. Masaryk, na rok 2012
  6. Návrh na súhlas so vznikom členstva v oblast. org. cestovného ruchu...
  7. Návrh na vysporiadanie užívania miestnej komunikácie - Rímskokatolícka cirkev
  8. Plán kontrolnej činnosti HK - I. polrok 2012
  9. Správa zo zasadnutia Komisie životného prostredia
  10. Interpelácie poslancov
Dátum vloženia: 2. 2. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 2. 2012 0:00