Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam XVII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční v pondelok 14.5.2012 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

 1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
 3. Správa komisie starostlivosti o obyvateľov obce
 4. Rozpočet stavby k Zmluve na zámenu pozemkov Striebornica
 5. Zmluva o prenájme pozemku - autobus. zastávka
 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Pavol Tkáč a manž.
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Mgr. Dušan Kupec a manž.
 8. Žiadosť o nariadenie odstránenia domu, parc.č.95 - Renáta Hudcovičová
 9. Vysporiadanie pozemku - Mária Myšková
 10. Žiadosť o kúpu časti pozemku, parc.č.23 - PhDr. Zuzana Šúlková
 11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, parc.č.1668/4 - cns, s.r.o. Bratislava
 12. Žiadosti - Zlatka a Anna Brišková - úprava parametrov tech. riešenia plánovanej novej cesty na ul. Nadbrežná
 13. Interpelácie poslancov
Dátum vloženia: 14. 5. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 5. 2012 0:00