Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam XXV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27.12.2012 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

  1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
  3. Stanovisko HK obce Moravany nad Váhom k návrhu rozpočtu obce
  4. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2012
  5. Návrh na rozpočet obce a RO na rok 2013-2015
  6. Schválenie zmeny zriaďovacej listiny ZŠ a MŠ
  7. Plán kontrolnej činnosti HK obce Moravany nad Váhom na I. polrok 2013
  8. Interpelácie poslancov
Dátum vloženia: 27. 12. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 12. 2012 0:00
Autor: Aleš Adamský