Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

V zmysle §13 ods.4 písmeno a.) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam XXXI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Moravany nad Váhom, ktoré sa uskutoční dňa 31.10.2013 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu v Moravanoch nad Váhom, Kostolecká 175/4.

PROGRAM:

  1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
  3. Zmluva o vyhotovení diela - "Územný plán obce Moravany nad Váhom - zmeny a doplnky 2013" - v zmysle uznes.OZ 158/2013
  4. Správa zo zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov obce
  5. Správa zo zasadnutia komisie kultúry, školstva a športu
  6. Registrácia Obecného športového klubu Moravany nad Váhom na MV SR 
  7. Zámenná zmluva medzi Obcou Moravany n/V a Tomášom Šerienikom
  8. Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  9. Iné: Doplnenie trhového poriadku
  10. Interpelácie poslancov
Dátum vloženia: 31. 10. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 10. 2013 0:00
Autor: Aleš Adamský