Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

XX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

XX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční v stredu 30.júna 2021 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.05.2021

4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

5. Upozornenie prokurátora

6. VZN obce Moravany nad Váhom č. 3/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

7. Záverečný účet obce Moravany n/V za rok 2020

8. Žiadosť o zriadenie vecného bremena GARGO s r.o.

9. Richard Klčo - žiadosť o zámenu pozemkov

10. Antónia Bangová - žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela KN č. 194

11. Správa zo zasadnutia stavebnej komisie

12. Oznámenie o poriadaní kultúrneho podujatia "Hradby samoty"

13. Výsledok prieskumu trhu

14. Rôzne

15. Interpelácie poslancov

16. Záver 

 

 

Dátum vloženia: 26. 6. 2021 10:30
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 6. 2021 10:35
Autor: Správce Webu