Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Dotazník pre obyvateľov okresov Hlohovec a Piešťany

Dotazník pre obyvateľov okresov Hlohovec a Piešťany

Dotazník obyvateľov okresov Hlohovec a Piešťany

Mikroregión Paradajs, na území ktorého žijete v súčasnosti pripravuje rozvojový dokument, na základe ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z EÚ na financovanie projektov pre podnikateľov, obce, poľnohospodárov a občianske združenia v obciach Banka, Červeník, Drahovce, Horné Trhovište, Hubina, Jalšové, Koplotovce, Leopoldov, Madunice, Moravany nad Váhom, Ratnovce a Sokolovce. Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, predškolského vzdelávania, či zvyšovania kvality života v našich obciach prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejnej zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok alebo tiež budovaním cyklotrás, a pod.

Pri plánovaní toho, čo sa v skutočnosti podporí, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho mikroregiónu. Zapojte sa teda aj Vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj regiónu. (odkaz na elektronicky formulár)

 

D o t a z n í k

V ktorej obci/meste Mikroregiónu Paradajs žijete? *

[Moravany nad Váhom]

Pohlavie

[ ] Muž

[ ] Žena

Vek

[ ] do 14 rokov

[ ] od 15 - 25 rokov

[ ] od 26 - 40 rokov

[ ] od 41 - 55 rokov

[ ] od 56 - 64 rokov

[ ] nad 64 rokov

Vaše postavenie na trhu práce

[ ] študent

[ ] zamestnanec

[ ] podnikateľ - živnostník

[ ] podnikateľ - zamestnávateľ (zamestnáva 1 a viac osôb)

[ ] materská/rodičovská dovolenka

[ ] nezamestnaný

[ ] dôchodca

[ ] Iné:

Čo je podľa Vás najväčšou zaujímavosťou Vašej obce/mesta? Čo sa Vám páči ?

Čo je silnou stránkou Vašej obce / mesta?

[ ] Príroda a podmienky pre cestovný ruch

[ ] Čistota a poriadok, zdravé životné prostredie

[ ] Infraštruktúra (cesty, vodovod, kanalizácia, elektrická energia, plyn, internet, a pod.)

[ ] Sociálne služby (zdravotníctvo, starostlivosť o sociálne odkázaných občanov, a pod.)

[ ] Bohatá história, zachovávanie zvykov a tradícií, organizovanie kultúrnych podujatí

[ ] Veľa podnikateľov vyrábajúcich výroby a poskytujúcich služby

[ ] Aktívni obyvatelia a občianske združenia pôsobiace v obci / meste / regióne

[ ] Poľnohospodárstvo a lesníctvo

[ ] Iné:

Čo je slabou stránkou Vašej obce / mesta ? Čo sa Vám nepáči ?

[ ] Nedostatok pracovných miest

[ ] Nedostatočne vybudovaná infraštruktúra (cesty, vodovod, kanalizácia a pod.)

[ ] Nízka úroveň a nedostatok sociálnych a zdravotných služieb (zdravotníctvo, starostlivosť o seniorov, zdravotne postihnutých a pod.)

[ ] Nedostatočné možnosti pre trávenie voľného času detí a mládeže

[ ] Nedostatok a nízka úroveň služieb (služby cestovného ruchu, obchod, pneuservis, kaderníctvo, krajčírstvo, remeselné služby, a pod.)

[ ] Kvalita životného prostredia a znečistenie odpadmi

[ ] Nedostatok priestorov pre činnosť spolkov, združení, aktívnych skupín obyvateľov

[ ] Iné:

Čo vo Vašej obci / meste prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov ?

[ ] Podpora podnikania a tvorby pracovných miest

[ ] Budovanie infraštruktúry (cesty, vodovod, kanalizácia, plyn, internet a pod.)

[ ] Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

[ ] Rozvoj cestovného ruchu

[ ] Lepšie možnosti pre činnosť občianskych združení a aktívnych obyvateľov

[ ] Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev vrátane bezpečnosti na cestách

[ ] Budovanie cyklotrás a náučných chodníkov

[ ] Čisté a upravené verejné priestranstvá a parky s množstvom zelene

[ ] Iné:

 

Ďakujeme. Vyplnený dotazník pošlite na adresu: mikroregionparadajs@gmail.com

Dátum vloženia: 7. 10. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 10. 2017 23:11

Udalosti v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Bannery

12

Internet

Video obce

1