Menu
Obec Moravany nad Váhom
Moravany
nad Váhom
Obec Moravany nad Váhom

Vitajte na stránke obce

Moravany
nad Váhom

rozšírené vyhľadávanie
nahoru

Informácie k miestnym daniam a poplatkom v roku 2016

Informácie k miestnym daniam a poplatkom v roku 2016

Obec Moravany nad Váhom ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2015 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Moravany nad Váhom, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2016. Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, apod.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie,  podáva každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, ak sa však  spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
Príslušné tlačivá si môžu vyzdvihnúť na OcÚ v Moravanoch nad Váhom alebo stiahnuť z internetovej stránky obce Moravany nad Váhom. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady.
Upozorňujeme občanov, že platby za daň z nehnuteľností bude obec prijímať až po spracovaní doručených priznaní a vytlačení príslušných rozhodnutí. Konkrétne termíny budú vyhlásené v miestnom rozhlase a zverejnené na webovej stránke obce.

  1. Obec Moravany nad Váhom prijala nové Všeobecne záväzné nariadenie č.01/2016, ktorým sa upravujú podmienky ukladania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (KO a DSO) na území obce Moravany nad Váhom na rok 2016. 
  • Upozorňujeme všetkých občanov, že povinnosť platiť miestny poplatok za KO a DSO je stanovená zákonom a má ju každý občan SR. Poplatok je potrebné uhradiť v tej obci, kde sa občanovi táto služba poskytuje, teda tam, kde sa zdržuje, čo sa nemusí zhodovať s miestom trvalého pobytu.  V prípade akýchkoľvek zmien pri určovaní výšky miestneho poplatku za KO a DSO občan je povinný nahlásiť všetky zmenené skutočnosti najneskôr do 30 dní, kedy zmena skutočností nastala! 
  • Vzhľadom na to, že náklady na odpadové hospodárstvo obce sú vysoké, dôrazne žiadame všetkých občanov, aby zodpovedne nahlásili počet osôb, ktoré sa v domácnosti zdržujú a produkujú odpad. Obec im vydá potvrdenie, že sú evidovaní ako platitelia odpadu v obci Moravany nad Váhom do miesta ich trvalého bydliska. 

V prílohe si môžete stiahnuť príslušné tlačivá k dani z nehnuteľnosti a poplatku za KO a DSO. 

Dátum vloženia: 5. 1. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 10. 2017 23:11

Udalosti v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Bannery

12

Internet

Video obce

1